- meer info -
Zakelijke gegevens
'Seksuele vorming' is een onderdeel van Body Joy Nederland.

josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright© 2011 Body Joy Nederland

 

Aanbevelingen

Thea Gielleit
Beleidsmedewerker gemeente Reiderland

"Josephine heeft voor de gemeente Reiderland 2 jaar lessen seksuele vorming gegeven aan enkele klassen van de basisscholen. Dit gebeurde in het kader van het project Gezond jong in het Oldambt.
Zij heeft dit op een zeer integere manier gedaan, met respect voor de kinderen en hun ouders. Door haar openheid werd seksualiteit bespreekbaar en horend bij het leven."

Fokje de Groot
Juf van groep 7-8, obs Drieborg te Drieborg

"Josephine vroeg mij een stukje te schrijven over onze ervaringen met haar project bij ons op school. Graag voldoe ik aan haar verzoek.

Dit is al weer het derde schooljaar dat we meedoen aan het project 'Een koffer vol met …..seks'.
Omdat we als leerkrachten merken dat seksuele voorlichting nog altijd een beladen onderwerp is, willen we er als school graag een bijdrage aan leveren, zodat het ook voor de ouders en hun kinderen gemakkelijker wordt om erover te praten.
We willen als school beslist de voorlichting niet uit handen van de ouders nemen, maar zoals één van de ouders verwoordde aan het eind van het project: "Het heeft mij een opening gegeven om er met mijn kind over te praten. Ik ben nu echt in gesprek met mijn kind. Terwijl ik altijd dacht, dat komt nog wel."

Het positieve aan de lessenreeks is dat Josephine in samenspraak met mij de lessen voorbereidt en ook evalueert. Op deze manier passen de lessen goed bij het niveau van de betreffende groep.

Het blijft natuurlijk spannend! De eerste keer…. seksuele voorlichting op school. Veel gegiebel, vooral omdat de kinderen nog niet echt weten wat hun te wachten staat. Maar dat is snel over als de kinderen ervaren dat seksuele voorlichting meer is dan het praten over seks.
Samen praten ze over o.a. hun gevoelens, persoonlijke hygiëne, hoe verandert mijn lichaam. Maar ook het weerbaar kunnen zijn. De rol van de moderne digitale communicatie speelt hierbij een rol van betekenis.

We hebben in de afgelopen jaren ervaren, dat het erg belangrijk is om juist in groep 7 en 8 met de kinderen te praten over hun seksuele ontwikkeling en alles wat daarbij hoort.
Aan het eind van groep 8 en in het begin van het voortgezet onderwijs beginnen de leerlingen te puberen en gaan ze minder onbevangen met hun ouders in gesprek. Dan zetten ze zich vaak af en vinden alles stom. In groep 7 en 8 staan de leerlingen daar vaak nog open voor.

Wij vinden dat seksuele voorlichting van groot belang is voor de seksuele weerbaarheid en dat de voorlichting bijdraagt aan een veilig schoolklimaat.
Het kost natuurlijk onderwijstijd, maar we zien de lessen als onderdeel van de lessen biologie en leefstijl (sociaal emotionele ontwikkeling) en daarmee passen de lessen uitstekend in ons totale lesaanbod."

Herman Godlieb
Directeur van obs Drieborg te Drieborg

"Een koffer vol met… seks.

Lang geleden werd seksuele voorlichting gezien als een taak voor de ouders. In de praktijk kwam er vaak niet zoveel van terecht. Langzamerhand hebben scholen een deel van de seksuele opvoeding voor hun rekening genomen. Seksualiteit is een complexe zaak met zeer veel hele persoonlijke aspecten. Juist hierdoor bestaat er de kans dat het onderwerp ook op school onvoldoende aandacht krijgt.
Hierdoor kunnen allerlei risico's op de loer liggen. Te denken valt aan ongewenste zwangerschappen (tienermoeders), overdraagbare aandoeningen, onvrijwillige seks etc.

Om de basis te leggen voor een gezonde en veilige seksuele beleving is het ook voor de school een uitkomst om dit onderdeel van ons aanbod over te kunnen laten aan een deskundige.
Josephine Wierdsma verzorgt al een reeks van jaren het project 'Een koffer vol met… seks' op de obs Drieborg.
Bij de informatie vooraf zien we soms wel eens een opgetrokken wenkbrauw, maar van leerlingen en ouders krijgen we na afloop van het project steevast positieve reacties.

Zo lang we de financiën rond kunnen krijgen, zullen we met genoegen gebruik blijven maken van de deskundigheid van Josephine Wierdsma."

Dhr. H. Bakker
Vader uit Westerlee

"Heb beide avonden als prettig en open ervaren.
Ouders komen met elkaar in gesprek over een toch beladen onderwerp.
Thuis is het door deze ouderavonden voor mij makkelijker geworden om met mijn dochter over dit onderwerp te praten.
Bij deze wil ik ook andere ouders aanraden om aan deze ouderavonden deel te nemen.
"

Alida Dammer
Donderdag 27 februari 2013, OBS "De Waterlelie"

"Het was een bijeenkomst van ongeveer 2,5 uur waar veel informatie werd gegeven.
Maar aan de vragen die er zijn wordt ook goed aandacht besteed.
Je wordt ook weer goed op de feiten gedrukt, dat het heel belangrijk is om er goed en duidelijk over te praten met je kinderen.
Maar het is ook van belang dat je alles bespreekbaar maakt en er niet om heen gaat draaien of niets wilt vertellen.
Het belangrijkste vond ik, dat je je kind met sociale media wel hun gang moet kunnen laten gaan, maar wel met toezicht."

Josephine bedankt!

Gerrit Cazemier
Leerkracht groep 7-8 en schoolco÷rdinator van de obs F.T. Venemaschool

"Ik als leerkracht van De F.T. Venemaschool in Westerlee ben zeer positief over de manier waarop Josephine met de kinderen in haar lessen over seksuele vorming aan het werk is.

De eerste les is het natuurlijk veel giechelen maar zodra de kinderen vernemen dat Josephine op een serieuze manier met hun over allerlei onderwerpen praat, verneem ik dat de kinderen op een positieve manier met haar aan de slag gaan. Josephine maakt door haar benadering, maar ook door het lesboek dat ze gebruikt, heel veel onderwerpen bespreekbaar. De kinderen vernemen dat ze heel integer met opmerkingen omgaat.

In de lessenreeks wordt er gepraat en gewerkt over gevoelens, hygiŰne, over veranderingen in het lichaam maar ook over gevaren van internet en hoe je als kind met het gedrag van anderen om kunt gaan zowel op straat als op allerlei moderne communicatiemiddelen. Daarnaast komen ook voorbehoedsmiddelen en de seks zelf aan de orde. Josephine waarschuwt ook voor overdraagbare aandoeningen, onvrijwillige seks etc. maar ze praat ook over hoe kinderen hier mee om kunnen gaan.

Heel goed is het ook dat ze integer omgaat met opmerkingen van kinderen. Wat kinderen vertellen krijgen ouders niet te horen. Met ouders wordt tijdens twee informatieavonden wel de grote lijn van de lessen besproken en ook wel wat er in het algemeen door de kinderen gezegd is, maar nooit worden opmerkingen van één enkel kind naar voren gehaald.
Je verneemt gaandeweg de lessenreeks dat kinderen vrijer worden in het praten over van alles wat met het lichaam te maken heeft.

Ik weet dat dit programma lestijd kost maar wij als school beschouwen het als een onderdeel van het biologieonderwijs. Seksuele voorlichting kan daar, nee hoort daar een deel van te zijn. Aangezien Josephine heel deskundig is op dit gebied is zij de aangewezen persoon om zo'n lesprogramma in overleg met de school vorm te geven."

Ina de Vries
Moeder uit Winschoten

"Duidelijke uitleg over hoe de lessen zullen verlopen.
En het openstaan voor andermans mening.
"

Wil Roelofs
Moeder van een zoon en dochter uit Drieborg

"Toen mijn zoon in groep 8 zat heb ik een paar avonden meegemaakt over seksuele voorlichting aan deze groep kinderen.
De kinderen zelf waren daar in de groep ook mee bezig, onder de professionele maar zeer betrokken leiding van Josephine.
De sfeer op de informatieavonden was open. Josephine praat erg makkelijk en duidelijk en dat nodigt uit. Ook was het prettig om te merken dat er niets persoonlijks van onze kinderen uit de lessen verteld werd. Ondanks de 2 avonden van ruim 2 uur, zou er nog wel tijd (avonden) bij kunnen.
Een onderwerp waar je niet altijd voldoende bij stil staat, maar dat meer dan interessant is."

A. Kant
Moeder van 3 zoons en leerkracht basisonderwijs

"Ik waardeer de lessen zeer; de manier waarop het gebracht wordt (info naar de ouders, layout), de lessen die gegeven worden (mijn zoon gaat er erg "interessant" mee om) en de persoon die de lessen geeft. Onze complimenten!"

Monique Moed
Moeder uit Winschoten

"Er was een sfeervolle, gezellige, open sfeer op deze ouderavond over seksuele vorming van kinderen.
Er zijn onderwerpen aan bod gekomen, waarvan ik niet wist dat kinderen er van op de hoogte waren.
Gedreven, enthousiaste manier van vertellen en info geven door Josephine.
Compliment."

Astrid

"Josephine is erg enthousiast, direct en duidelijk naar de ouders toe.
De avond is erg gezellig maar dwingt je tevens over bepaalde zaken na te denken.
Je krijgt opdrachten om veelal in kleine groepjes te doen. Deze kunnen je laten nadenken maar ze kunnen ook heel hilarisch zijn.
Je leert ook op een andere manier naar je kind te kijken.
Kortom, zowel voor ouders als ook voor kinderen zeer leerzaam en niet al te zwaar."

Anita Kramer
Moeder uit Drieborg

"Een speciale ouderavond met seks als onderwerp, maakt dat het beter/makkelijker bespreekbaar is als op het schoolplein of elders. Bovendien is het een zinvolle reflectie die je wordt gegund omdat je merkt waar je kind in de klas mee bezig is."

Claudia Steenhuis
Moeder uit Winschoten

"Ik vond het een zeer infomatieve avond.
Josephine heeft ons veel uitgelegd over de seksuele opvoeding. Soms kwamen er onderwerpen voorbij, die voor mij ook nieuw waren.

Ik vind het ook goed dat dit wordt gedaan op de basisscholen."

Petra Kamphuis
Moeder uit Westerlee

"Enthousiast, open, toegankelijk, waardoor sex voor een ieder bespreekbaar wordt. Praktische tips hoe je als ouders kunt reageren op je kind en op vragen.
Ik merk dat het giebelige er vanaf is zodat het minder beladen is.
Het meest waardevolle vind ik dat de verbinding tussen kind / ouder / sex makkelijker / vertrouwder is."

Leandra Kalk
Moeder uit Winschoten

"Zeer interessant onderwerp voor zowel de ouders als het kind!
Het (seks) wordt bespreekbaar.
"

Sandra Metting
Moeder uit Drieborg

"De enthousiaste wijze waarop Josephine invulling geeft aan het onderwerp seksualiteit, maakt dat het voor mij een bespreekbaar onderwerp is.
Haar enthousiasme werkt aanstekelijk!"

Belinda Korte
Moeder uit Winschoten

"Je bent erg open en toegankelijk. Dit is een pluspunt, helemaal voor dit onderwerp.
Ik vind het goed dat hier aandacht voor is.
Wens je veel succes."

Sybren van de Werf
Vader uit Opende

"Het is een leerzame avond.
Er zouden meer ouders moeten komen.
"