niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Basisschool project: 'Een koffer vol met... seks'

Een speciaal voor de groepen 7 en 8 ontwikkeld project.
'Een koffer vol met... seks' wordt volledig verzorgd door
één en dezelfde vakleerkracht van Van Bloem en De Bij, zowel qua inhoud, materiaal als uitvoering. De rol van de school betreft voornamelijk het beschikbaar stellen van tijd en van een geschikte lesruimte én de aanwezigheid van een leerkracht op de ouderavonden.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
- 2 Ouderavonden
- 5 Tot 8 lessen van 1 tot 1 ½ uur
- Een full-color infoboek vol kennis, belevingen en puzzeltjes
- Toetsing en evaluaties

Van elke groep leerlingen wordt bekeken welk niveau het uitgangspunt in de lessen gaat worden.
Ook is er voldoende ruimte binnen het project om het aan te passen aan de specifieke wensen en de situatie van de school.

Openheid maar geen grenzeloosheid!

Het open in gesprek gaan is het meest kenmerkende en krachtige van 'Een koffer vol'. Dit betekent geenszins dat we grenzeloosheid voorstaan. In tegendeel! Juist door- en in open gesprek, is het mogelijk om waarden en normen over te brengen op tieners en hen te leren verantwoord en wijs met seks om te gaan.

Inhoudelijk:

Het project gaat op een speelse en onderzoekende manier aan de slag met verschillende basisaspecten van seksualiteit.
Het open met elkaar in gesprek gaan en het delen van emoties, gedachten (kennis) en belevingen is een essentieel onderdeel van de lessen.
Daarbij worden, op een ongedwongen manier, allerlei onderwerpen met elkaar afgetast en onderzocht en worden er nieuwe inzichten aangereikt.
Dit wordt aangevuld met voorlichting over het seksuele lichaam van volwassen jongens en meiden en een aanzet wat betreft veilige en gezonde seks.

Daar het niet de bedoeling is om de seksuele vorming van ouders over te nemen, betrekken we hen zoveel mogelijk bij het project. Om ook hen aan te zetten tot een (meer) actieve houding in de seksuele opvoeding en hen voldoende kennis aan te reiken om dat te realiseren.

 

Voor volwassenen veelal lastig,
voor kinderen een noodzaak!

Seksuele vorming is helaas nog geen standaard onderdeel in de opvoeding noch in het onderwijs.
In de praktijk wordt het onderwerp meestal maar zo'n beetje gelaten voor wat het is. Velen vinden het moeilijk om er over te praten en weten niet goed hoe en op welke leeftijd er mee te beginnen.

Daardoor wordt het aanleren van een gezonde houding ten aanzien van seksualiteit, geheel onbedoeld, 'vergeten'.
Echter, de meeste ouders en leerkrachten vinden het wel degelijk een belangrijk onderwerp om te bespreken.

Bij de meeste kinderen groeit vanaf groep 7 de interesse in het onderwerp 'het' enorm, ongeacht of ze al dan niet aan het 'puberen' zijn.
Het is een onderwerp dat ook bij (bijna) tieners veel tegenstrijdige emoties veroorzaakt.
Enerzijds willen ze alles weten, anderzijds vinden ze seks vooral eng en vies. Enerzijds doen de tieners zich graag stoer en alwetend voor, anderzijds blijken ze nauwelijks over de juiste kennis te beschikken.
Deze jonge tieners hebben ruimte nodig waarin ze dergelijke emoties mogen uiten. Ze willen kunnen zwijgen en kunnen giebelen maar ze willen ook laten zien wat ze al weten. Ze willen eenvoudige en eerlijke antwoorden zonder 'klein' gehouden te worden.
Het gewoon en ongedwongen benaderen van het onderwerp is voor veel kinderen een nieuwe ervaring waar ze behoefte aan hebben.
Goede begeleiding van deze kinderen aan het begin van de achtbaan is van cruciaal belang. Daarmee leren ze dat seks niet fout is, niet stiekem hoeft en dat het gewoon bij het leven hoort vanaf het moment dat ze daar in hun ontwikkeling aan toe zijn.
Op weg naar een gezonde seksuele identiteit.

Nog meer info:

Resultaten

Tot zover hebben ruim 200 leerlingen en hun ouders deelgenomen aan het project. Hier vindt u samengevat hun belevingen bij- en meningen over het project. Tevens zijn de resultaten van de kennisquizen bijgevoegd.
- klik hier (pdf-bestand) -

Ervaringen van een moeder

Een leuk interview over haar ervaringen met het project en hoe haar zoon daar thuis mee om ging.
- klik hier (pdf-bestand) -

 

Impressie van het project

Een beeldend verhaal met diverse illustraties om een goede indruk te krijgen van het verloop van de lessen en de ouderavonden.
- klik hier (pdf-bestand) -

A4 Folder

In vogelvlucht een kleurige blik op het project.
- klik hier (pdf-bestand) -

Mondelinge referenties

Dit is inclusief een overzicht van de scholen waar het project tot op heden is uitgevoerd.

- klik hier -

Contact:

Op verzoek kunnen
wij u schriftelijk,
mondeling en/of in een kennismakingsgesprek, meer informatie geven. Uiteraard is dit alles geheel vrijblijvend.

- naar contact -

NB: Dit project bevat geen praktijklessen seks en seksuele handelingen worden niet toegestaan.

Aanbevelingen

Lees alle volledige aanbevelingen >

"We willen als school beslist de voorlichting niet uit handen van de ouders nemen, maar zoals één van de ouders verwoordde aan het eind van het project: "Het heeft mij een opening gegeven om er met mijn kind over te praten. Ik ben nu echt in gesprek met mijn kind. Terwijl ik altijd dacht, dat komt nog wel."
Lees de hele tekst >
Fokje de Groot, juf groep 7-8 op obs Drieborg te Drieborg

"Zeer interessant onderwerp voor zowel de ouders als het kind!
Het (seks) wordt bespreekbaar."
Leandra Kalk, moeder uit Winschoten

"Josephine praat erg makkelijk en duidelijk en dat nodigt uit. Ook was het prettig om te merken dat er niets persoonlijks van onze kinderen uit de lessen verteld werd."
Lees de hele tekst >
Wil Roelofs, moeder uit Drieborg

"Ik waardeer de lessen zeer; de manier waarop het gebracht wordt (info naar de ouders, layout), de lessen die gegeven worden (mijn zoon gaat er erg "interessant" mee om) en de persoon die de lessen geeft.
Onze complimenten!"
A. Kant, moeder van 3 zoons en leerkracht basisonderwijs

"Een speciale ouderavond met seks als onderwerp, maakt dat het beter/makkelijker bespreekbaar is als op het plein of elders."
Lees de hele tekst >
Anita Kramer, moeder uit Drieborg

"Ik vind het goed dat hier aandacht voor is."
Lees de hele tekst >
Belinda Korte, moeder uit Winschoten

"Deze kunnen je laten nadenken maar kunnen ook heel hilarisch zijn."
Lees de hele tekst >
Astrid

"Duidelijke uitleg over hoe de lessen zullen verlopen.
En het openstaan voor andermans mening."
Ina de Vries, moeder uit Winschoten

In de media

Nieuwsbrief
Reiderland

Uitgave: juni 2009
De voormalige gemeente Reiderland besloot haar Gezondheidsbeleid 2008 - 2011 actief leven in te blazen. Ze zette in op de aanpak van overgewicht, alcoholgebruik en de seksuele gezondheid van de jonge inwoners van haar gemeente. Over alle projecten die werden uitgevoerd, publiceerde zij enkele digitale nieuwsbrieven.
Vanaf 2010 ging deze gemeente op in de nieuwe gemeente Oldambt.

- klik hier voor de 2de nieuwsbrief (pdf bestand) -