niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Over ons

Mijn naam is Josephine Wierdsma. Ik ben achter in de 40 en heb sinds 1993 een vaste relatie waar ik heel gelukkig in ben. Ik ben opgeleid als jeugdwelzijnswerkster (afgerond HBO) en heb daarna diverse, zeer uiteenlopende werkzaamheden gehad. Via mijn werk als vakleerkracht HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) op basisscholen kreeg ik onverwachts te maken met seksuele voorlichting en -beleving. (zie hieronder 'De eerste keer') Deze ervaringen resulteerden in een besef dat er rondom dit thema nog steeds, helaas, flinke taboes en veel onwetendheid heerst.

Van Body Joy Nederland naar Van Bloem en de Bij

In de loop van 2006 heb ik Body Joy Nederland opgericht. In de afgelopen jaren is het aanbod verschoven en doelgerichter geworden en sinds 1 januari 2014 is deze naam dan ook passend veranderd in Van Bloem en De Bij.

Als eerste ontwikkelde ik in 2006 activiteiten voor volwassen vrouwen. Activiteiten die niet alleen maar gezellig en ontspannend waren, maar waarin het onderwerp seksualiteit ook bespreekbaar werd gemaakt en kennis van het seksuele lichaam werd vergroot. Eigen idealen sloten naadloos aan. Taboes doorbreken en mensen een positieve impuls geven, bleken perfect te passen binnen mijn bedrijf. Vanaf het begin af aan is deze specifieke insteek zeer gewaardeerd, vooral de openheid en het 'zo gewoon' er over spreken.
Een tweetal jaar later heb ik de eerdere ervaringen in de HVO lessen over seks, uitgewerkt tot een volwaardig project speciaal voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het kreeg de naam: 'Een koffer vol met... seks'.
Mijn bedrijfsdoel is het bespreekbaar maken van gewone seksualiteit via diverse activiteiten op een leuke en nuchtere manier. De onderlinge, vaak persoonlijke gesprekken zijn iedere keer opnieuw een hoog gewaardeerd onderdeel van de activiteit. Of het nu om gesprekken gaat met kinderen of met volwassenen.

Mijn missie is het bereiken dat alle prepubers in Nederland voldoende basisbegeleiding krijgen, het liefst van hun ouders, bij hun seksuele ontwikkeling.

Taboe

We zijn de seksuele revolutie uit de hippieperiode ruim voorbij en in de media worden we al weer jaren overspoeld door extreme uitingsvormen van verleiding en seksualiteit.
Toch zie ik dat veel mensen het nog steeds moeilijk vinden om gewoon over seks te praten als ze dat zouden willen. In ons dagelijks leven is een sfeer van schaamte, van onzekerheid en van beladenheid omtrent het onderwerp nog heel normaal. Een sfeer die we nog steeds, vaak onbedoeld, overdragen op onze kinderen. Gesprek is nauwelijks haalbaar, de behoefte is er echter wel.

Wens

Ik wil kinderen en andere mensen met elkaar in gesprek brengen.
Ik wil zinvolle informatie geven.
Met respect voor grenzen en het privé-leven van een ieder.
Zodat er een meer positief beeld en beleving van seksualiteit ontstaat. Een beeld en beleving waarin ruimte is voor mensen, om zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen.
Zodat kinderen en andere mensen in hun toekomst meer plezier kunnen krijgen in seks en er makkelijker mee om kunnen gaan.
Op weg naar een gezonde seksuele identiteit voor iedereen.


De 'eerste keer'

In het schooljaar 2004 - 2005 vroegen 'mijn' HVO leerlingen van groep 7 en 8 giebelend en hakkelend, of we het niet een keertje over 'het' konden hebben.
Na overleg met de directeur begon ik aan 4 lessen van 45 minuten over het thema seks. Deze waren, niet alleen voor hen, maar zeker ook voor mij, vooral aftastend en onderzoekend.
Tot mijn grote verbazing bleken de meeste leerlingen nauwelijks enige kennis in huis te hebben. De emoties die los kwamen waren echter van verbazende hoeveelheid.
Het schokte mij dat de meeste kinderen wat betreft seksualiteit nog steeds in het ongewisse waren en dat praten over seks nog steeds 'als iets dat niet hoort', werd aangemerkt.
 

Mijn drijfveer

Zelf ben ik wat betreft seksualiteit een enorme laatbloeier.
Uit eerste hand weet ik hoe negatief en problematisch het allemaal kan zijn. Mijn seksuele ontwikkeling is dan ook moeizaam verlopen. Pas op latere leeftijd heb ik binnen mijn relatie ontdekt dat het ook heel erg leuk en plezierig kan zijn.
Ik ben van mening dat seksualiteit een niet te vermijden onderwerp in het leven is. Het is tenslotte een natuurlijk basisgegeven van ons bestaan. Het is echter geen gemakkelijk onderwerp. Naast alle plezier die het kan geven, liggen er vele kleine en grotere problemen op de loer.
Daarom vind ik het dan ook van groot belang dat we kinderen in hun seksuele ontwikkeling een goede en positieve begeleiding geven.

Josephine

foto Josephine

In de media

Te gast bij de radio

Uitzending: november 2010
Een uur lang was Josephine te gast in het radio-programma 'Goedenmorgen Oldambt' van Nelleke Buzeman.

Jaren werkte zij als juf in het basisonderwijs in verschillende groepen. Regelmatig besteedde zij in de hoogste groepen spontaan aandacht aan het onderwerp seksualiteit.
Geweldig om met iemand met een zelfde insteek wat betreft de seksuele opvoeding om tafel te mogen met je verhaal.

Het interview duurt ongeveer 45 minuten en is opgesplitst in 5 delen.
Klik op het gewenste deel:
(De muzikale omlijsting van 6 nummers is verwijderd in verband met Buma Stemra.)