niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Thema bijeenkomsten voor ouders / opvoeders

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kind(eren) en gelukkig willen bijna alle ouders graag goed voor hun kind(eren) zorgen. Maar een goede ouder zijn is misschien wel één van de meest veeleisende banen die er is. Een baan die voor de meesten bestaat uit een sprong in het diepe.
Het kan dan ook prettig zijn zo af en toe rond bepaalde onderwerpen 'bijgeschoold' te worden. Dit geldt zelfs voor professionele opvoeders.

Seksualiteit is zo'n onderwerp. Voor veel mensen toch beladen om over te praten, waardoor dat niet zo vaak gebeurd. Stoeien met welke woorden je gebruikt en weten wanneer en hoe je er het beste mee kunt beginnen. Maar ook weten hoe de gangbare seksuele ontwikkeling verloopt. Zodat u ook het gedrag van uw kind(eren) kan herkennen en begrijpen. Er mee omgaan wordt dan vaak al vanzelf een stuk makkelijker.

Maatwerk

Voor wie:

Voor groepen ouders.
Bijvoorbeeld op het peuterdagverblijf of de basisschool van uw kind(eren). In het jeugd- en jongerenwerk. In een buurthuis, een wijkcentrum of een consultatiebureau.

Duur:

Minimaal 1 uur.

Inhoud:

In overleg vastgesteld.
We kunnen vooraf een inventarisatie bij de ouders verzorgen omtrent hun wensen hierin.

De bijeenkomst kan in de vorm van een passieve lezing, een presentatie waarbij de ouders zoveel mogelijk actief worden betrokken, of een tussenvorm hiervan.
De onderwerpen kunnen als droge kennis gepresenteerd worden, op de praktijk gericht of een combinatie hiervan.

Voorbeelden van onderwerpen:
- De gangbare seksuele ontwikkeling van kinderen. In het algemeen of een bepaalde leeftijdsgroep uitgelicht.
- Seks en internet, hoe en wat.
- Hoe kun je de seksuele opvoeding aanpakken.
- Waarom is het belangrijk om bij 10-12 jarigen actief aan de seksuele opvoeding te gaan werken.
NB: Deze bijeenkomsten bevatten geen praktijklessen seks. Ook seksuele handelingen worden niet toegestaan.

Aanbevelingen

Lees alle volledige aanbevelingen >

"Praktische tips hoe je als ouders kunt reageren op je kind en op vragen."
Lees de hele tekst >
Petra Kamphuis
Westerlee, moeder

"Er was een sfeervolle, gezellige, open sfeer op deze ouderavond over seksuele vorming van kinderen."
Lees de hele tekst >
Monique Moed, moeder uit Winschoten

"Ik vond het een zeer informatieve avond."
Lees de hele tekst >
Claudia Steenhuis, moeder uit Winschoten

"Thuis is door deze ouderavonden voor mij makkelijker geworden om met mijn dochter over dit onderwerp te praten.
Bij dezer wil ik ook andere ouders aanraden om aan deze ouderavonden deel te nemen."
Lees de hele tekst >
Dhr. H Bakker, vader uit Westerlee

"Je wordt ook weer goed op de feiten gedrukt, dat het heel belangrijk is om er goed en duidelijk over te praten met je kinderen."
Lees de hele tekst >
Alida Dammer, moeder uit Winschoten

"Het is een leerzame avond. Er zouden meer ouders moeten komen."
Sijbren van de Werf, vader uit Opende

"De enthousiaste wijze waarop Josephine invulling geeft aan het onderwerp seksualiteit, maakt dat het voor mij een bespreekbaar onderwerp is"
Lees de hele tekst >
Sandra Metting, moeder uit Drieborg

In de media

Nieuwsbrief
Reiderland

Uitgave: juni 2009
De voormalige gemeente Reiderland besloot haar Gezondheidsbeleid 2008 - 2011 actief leven in te blazen. Ze zette in op de aanpak van overgewicht, alcoholgebruik en de seksuele gezondheid van de jonge inwoners van haar gemeente. Over alle projecten die werden uitgevoerd, publiceerde zij enkele digitale nieuwsbrieven.
Vanaf 2010 ging deze gemeente op in de nieuwe gemeente Oldambt.

- klik hier voor de 2de nieuwsbrief (pdf bestand) -