niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Mondelinge referenties over 'Een koffer vol met... seks'

Naast de geschreven aanbevelingen, welke op de diverse pagina's in de rechterkolom te vinden zijn, kunt u ook mondelinge referenties opvragen.

Sinds het schooljaar 2008 - 2009 is 'Een koffer vol met... seks' uitgevoerd op:


•  OBS De Bouwsteen in Finsterwolde
•  OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans (groep 7 en groep 8)
•  OBS Drieborg in Drieborg (groep 7 en groep 8)
•  OBS F.T. Venemaschool in Westerlee (groep 7 en groep 8)
•  OBS Heiligerlee in Heiligerlee
•  OBS De Tichel in Oostwold
•  OBS Meester Sportel in Nieuw Scheemda
•  SBO Delta in Winschoten
•  OBS De Waterlelie in Winschoten

U kunt uiteraard bij al deze scholen informatie inwinnen.
We hebben echter expliciet toestemming gekregen van de volgende personen c.q, scholen om als referent te worden vermeld:

•  Annet Hijstek - voormalige leerkracht groep 7-8 van OBS Houwingaham te Bad Nieuweschans (0597 - 521 326)
•  Gerrit Cazemier - plv. directeur en leerkracht groep 7-8 van OBS F.T. Venemaschool te Westerlee (0597 - 43 11 90)
•  Fokje de Groot - leerkracht groep 7-8 van OBS Drieborg te Drieborg
(0597 - 521 477)

• Tevens kunt u informatie op vragen bij:
Thea Gielleit - Beleidsmedewerker bij de gemeente Oldambt (0597 - 482 504)


 

 

 


Aanbevelingen

Lees alle volledige aanbevelingen >

"De sfeer op de informatieavonden was open. Josephine praat erg makkelijk en duidelijk en dat nodigt uit. Ook was het prettig om te merken dat er niets persoonlijks van onze kinderen uit de lessen verteld werd."
Lees de hele tekst >
Wil Roelofs, moeder uit Drieborg

"Josephine Wierdsma verzorgt al een reeks van jaren het project 'Een koffer vol met... seks' op de obs Drieborg.
Bij de informatie vooraf zien we soms wel eens een opgetrokken wenkbrauw, maar van leerlingen en ouders krijgen we na afloop van het project steevast positieve reacties."
Lees de hele tekst >
Herman Godlieb
Directeur obs Drieborg te Drieborg

"We willen als school beslist de voorlichting niet uit handen van de ouders nemen, maar zoals één van de ouders verwoordde aan het eind van het project: "Het heeft mij een opening gegeven om er met mijn kind over te praten. Ik ben nu echt in gesprek met mijn kind. Terwijl ik altijd dacht, dat komt nog wel."
Lees de hele tekst >
Fokje de Groot
Juf groep 7-8, obs Drieborg te Drieborg

"Zij heeft dit op een zeer integere manier gedaan, met respect voor de kinderen en hun ouders. Door haar openheid werd seksualiteit bespreekbaar en horend bij het leven."
Lees de hele tekst >
Thea Gielleit
Beleidsmedewerker gemeente Reiderland

In de media

Nieuwsbrief
Reiderland

Uitgave: juni 2009
De voormalige gemeente Reiderland besloot haar Gezondheidsbeleid 2008 - 2011 actief leven in te blazen. Ze zette in op de aanpak van overgewicht, alcoholgebruik en de seksuele gezondheid van de jonge inwoners van haar gemeente. Over alle projecten die werden uitgevoerd, publiceerde zij enkele digitale nieuwsbrieven.
Vanaf 2010 ging deze gemeente op in de nieuwe gemeente Oldambt.

- klik hier voor de 2de nieuwsbrief (pdf bestand) -