niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Sponsoren

Gemeente Oldambt

Deze gemeente in het
noordoosten van de provincie Groningen, is nieuw ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten.
2010 Was haar eerste bestaansjaar.
In navolging van Reiderland en Scheemda, heeft ook deze gemeente het project 'Een koffer vol met... seks' omarmt. Vanaf het schooljaar 2010-2011 is zij voor 2/3 deel financier van het project. Voor 2013-2014 is opnieuw subsidie toegekend voor deelname van de openbare basisscholen in de gemeente Oldambt.

Stichting Seksuele Vorming

Het doel van de SSV is het bevorderen van een gezonde seksuele vorming van kinderen en jongeren.
Deze stichting is co-financier voor de uitvoer van het project 'Een koffer vol met... seks'.
 

Gemeente Scheemda

In het schooljaar 2009-2010 heeft deze gemeente geld beschikbaar gesteld om op alle openbare basisscholen in haar gemeente het project 'Een koffer vol met... seks' uit te laten voeren.

Gemeente Reiderland

In 2008 is deze gemeente haar beleid uit de nota: 'Gezond Jong in het Oldambt' om gaan zetten in activiteiten. Daarbij richtte zij zich op preventieve activiteiten rond de speerpunten Overgewicht, Alcohol en Seksuele Gezondheid, gericht op de gezondheidsbevordering van haar jonge inwoners.
In de schooljaren '08-'09 en '09-'10 is de uitvoer van het project 'Een koffer vol met... seks' op verschillende openbare basisscholen door haar gefinancierd.
Tevens heeft zij diverse bijeenkomsten rondom seksualiteit in het lokale jeugd- en jongerenwerk bekostigd.