niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Jongeren, wereldwijs én kwetsbaar

Voor opgroeiende tieners valt het vaak helemaal niet mee om een gezonde weg te vinden in hun eigen seksuele ontwikkeling. Volwassenen vinden het vaak moeilijk om hen daarin voldoende te begeleiden en de tieners en jongeren wijzen de hulp van hun ouders vaak af.
Voor deze groep is extra begeleiding vaak hard nodig. Denk bijvoorbeeld aan het stijgende aantal tiener-zwangerschappen, de opdringende bimbocultuur en de grote problematieken rond het overgehaald worden, groepsdruk en seks onder dwang.
Tieners en jongeren moeten leren hoe ze op een gezonde, veilige en positieve manier met seksualiteit om kunnen gaan. Echter, de meeste van hen willen niet de les gelezen worden en zijn wars van waarschuwende vingertjes. Waar ze wel behoefte aan hebben is aan volwassenen om hen heen die gewoon en open over het onderwerp kunnen praten. Die hen duidelijke antwoorden geven vanuit een positieve basis. Ze willen weten wat normaal is en hoe het werkt. De diverse onderzoeken tonen steeds weer aan dat voldoende kennis over seksualiteit en positieve gesprekken met tieners en jongeren, hen aanzet tot weloverwogen keuzes en verantwoord seksueel gedrag.

Thema bijeenkomsten voor
tieners / jongeren

Maatwerk

Voor wie:

Groep jongens, meiden of gemengd in de leeftijd van 13 t/m 19 jaar.

Duur:

Minimaal 1 uur

Inhoud:

Geheel in overleg, afgestemd op uw wensen.
De bijeenkomst kan het karakter hebben van kennisoverdracht, het aankaarten van waarden en normen of een mix hiervan.

Voorbeelden van onderwerpen:
- kennis van het seksuele lichaam van de eigen / andere sekse
- wensen en grenzen
- condoom gebruik
- homoseksualiteit
- safe sex
- hoe kun je de seks leuker maken
- de eerste keer
- seks en internet
- omgaan met elkaar

 

 

 

 

Tienermeiden workshop:
'Prut of Pret'

Maatwerk

Dit project benadert, op een directe en luchtige wijze samen met de meiden, het onderwerp seksualiteit van verschillende kanten.

Daarbij worden, op een ongedwongen en open manier, allerlei onderdelen met elkaar besproken, gedeeld en onderzocht. Nieuwe inzichten worden aangereikt en kennis uitgebreid.

De meiden worden gestimuleerd om stil te staan bij hun eigen gevoelens en om na te denken over normen en waarden.
Dit wordt aangevuld met voorlichting over onderdelen waar binnen de groep een tekort aan kennis blijkt te zijn.
Tevens krijgen de meiden handvaten mee, zodat zij zelf verder hun weg kunnen vinden, indien zij geen beroep op de volwassenen om hen heen durven of kunnen doen.

Zo krijgen de meiden meer in huis om verder te kunnen groeien naar hun eigen seksuele identiteit.

Voor wie:

Vaste groep meiden in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar. Het is nodig dat het 'niveau' van de meiden en/of hun belevingswereld van seksualiteit elkaar voldoende raakt. Heeft bijvoorbeeld het ene meisje nog nooit getongzoend, terwijl de ander al gemeenschap heeft gehad met een jongen is het verschil te groot.
Per groep maximaal 12 deelnemers

Duur:

4 - 6 bijeenkomsten van minimaal 1 uur

 

 

 

Meer weten:

Op verzoek kunnen wij u schriftelijk, mondeling en/of in een kennismakingsgesprek meer informatie geven. Uiteraard is alles geheel vrijblijvend.

NB: Geen van deze activiteiten bevatten praktijklessen seks en seksuele handelingen worden niet toegestaan.

In de media

Te gast bij de radio

Uitzending: november 2010
Een uur lang was Josephine te gast in het radio-programma 'Goedenmorgen Oldambt' van Nelleke Buzeman.

Jaren werkte zij als juf in het basisonderwijs in verschillende groepen. Regelmatig besteedde zij in de hoogste groepen spontaan aandacht aan het onderwerp seksualiteit.
Geweldig om met iemand met een zelfde insteek wat betreft de seksuele opvoeding om tafel te mogen met je verhaal.

Het interview duurt ongeveer 45 minuten en is opgesplitst in 5 delen.
Klik op het gewenste deel:
(De muzikale omlijsting van 6 nummers is verwijderd in verband met Buma Stemra.)