niet meer in gebruik
- meer info -
Zakelijke gegevens
josephine@seksuelevorming.net
06 - 141 31 987
- contactformulier: klik hier -

KvK nr.: 020 94 337
Btw nr.: 17 5908 059.B01

Illustraties:
Sjoerd van der Zee
www.sjoerdvanderzee.nl
Josephine Wierdsma

Copyright © 2011 Van Bloem en de Bij

Moeder - dochter workshop

Voor veel moeders is het moeilijk om met hun tienerdochter in gesprek te komen. De meiden duwen alles van zich af met dooddoeners als "mam, dat weet ik allemaal al" en jij als moeder vraagt zich bij tijd en wijle af, of het allemaal wel goed komt.
Seksualiteit is daarbij nou niet het meest makkelijke onderwerp. Je dochter heeft een eigen leven gekregen op school en wellicht met vriendinnen en vrienden. Jullie hebben het allebei misschien hartstikke druk. Je hebt niet zo heel veel zicht meer op waar ze nu allemaal al wel mee bezig is en waar niet. Waarschijnlijk al helemaal niet wat betreft haar seksuele belevingen. De dingen waar je over zou willen praten, schieten er steeds maar weer bij in.

Er zijn mensen die beweren dat tieners gewoonweg niet met hun ouders over seksualiteit willen praten. Ik beweer het tegendeel. Tieners hebben een enorme behoefte aan een open, positieve en veilige band met minimaal één van hun ouders. Een dergelijke band is nodig om over seksualiteit waardevolle gesprekken te kunnen hebben.
Het bijzondere is dat door open over seksualiteit te gaan praten, de band tussen ouder en kind juist ook positiever en veiliger kan worden.

Een workshop creëert een situatie waarin deze omslag makkelijker gemaakt kan worden, zowel voor de dochter als voor de moeder.

Deze workshop is er op gericht om moeders en dochters met elkaar in gesprek te brengen over het thema seksualiteit.

In een kleine groep wordt er gewerkt met persoonlijke inbreng en inzet, zowel van de moeder als de dochter.
Met elkaar stappen we in een proces om opener naar elkaar te worden en meer naar elkaar toe te groeien. Zo kunnen moeders en dochters elkaar beter leren kennen en wederzijds vertrouwen opbouwen.

Met de openheid waar we over spreken bedoelen wij geen grenzeloosheid. Juist vanuit openheid (lees: een open houding) kun je met elkaar gesprekken hebben over waarden en normen. Dan kun je vanuit je gevoelens en gedachten aangeven waar je bezorgd over bent en welke grenzen jij belangrijk vindt.
Zo kun je samen met je dochter zoeken naar afspraken die voor beiden acceptabel zijn en daardoor ook haalbaar om na te leven.

Door een workshop maken jullie echt tijd voor het onderwerp en hebben jullie besloten je beiden kwetsbaar naar elkaar op te stellen. Hiermee is de helft al gewonnen.
De opdrachten onder begeleiding en de aangeboden informatie en uitleg erbij geven jullie extra inzichten en handvaten.
Zo ontdekken jullie al doende hoe je zulke gesprekken inderdaad open, positief en veilig kan laten verlopen.
Een kado voor elkaar.


 

Voor wie:

Voor 3 of 4 moeders met ieder 1 puberdochter in de leeftijd van ongeveer 13 t/m 16 jaar. Het is bedoeld voor dochters die in ieder geval al duidelijk in de puberteit zitten, ook wat betreft lichamelijke veranderingen.

Het is aan te raden dat het 'niveau' van de 3 of 4 dochters aardig bij elkaar ligt. Heeft bijvoorbeeld het ene meisje nog nooit getongzoend, terwijl de ander al gemeenschap met een jongen heeft gehad, is het verschil te groot.

Duur:

4 Bijeenkomsten van 1½ uur.

Indruk van de inhoud:

Er is aandacht voor:
- Jullie seksuele voorlichting tot nu toe.
- Kennis van communicatie.
- Echt naar elkaar luisteren.
- Jullie gevoelens en gedachten.
- Jullie wensen en verwachtingen.


NB: Deze workshop bevat geen praktijkopdrachten seks en seksuele handelingen worden niet toegestaan.

In de media


Te gast bij de radio

Uitzending: november 2010
Een uur lang was Josephine te gast in het radio-programma 'Goedenmorgen Oldambt' van Nelleke Buzeman.

Jaren werkte zij als juf in het basisonderwijs in verschillende groepen. Regelmatig besteedde zij in de hoogste groepen spontaan aandacht aan het onderwerp seksualiteit.
Geweldig om met iemand met een zelfde insteek wat betreft de seksuele opvoeding om tafel te mogen met je verhaal.

Het interview duurt ongeveer 45 minuten en is opgesplitst in 5 delen.
Klik op het gewenste deel:
(De muzikale omlijsting van 6 nummers is verwijderd in verband met Buma Stemra.)